Wspomnienie o Pani Zofii

1 stycznia 2009 roku, w wieku 88 lat, zmarła Zofia Pyjek, nestorka polskiego kaktusiarstwa i członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
Zamiłowanie do kaktusów dzieliła ze swoim mężem Wincentym. Już w latach 50. stworzyli razem wspaniałą kolekcję w prowadzonym przez siebie ogrodnictwie. Niech więc nikogo nie dziwi, że kreśląc to wspomnienie będę pisał o Nich obojgu, gdyż w pierwszych powojennych dziesięcioleciach (p. Wincenty Pyjek zmarł w 1977 r.) stanowili rzadki w naszym środowisku, małżeński kaktusiarski duet. To wokół Nich ogniskowała się działalność środowiska wrocławskich i dolno-śląskich miłośników kaktusów. Toteż nie mogło Ich zabraknąć wśród założycieli jednego z pierwszych kaktusowych klubów w powojennej Polsce – Klubu Miłośników Kaktusów “Kaktusik”, powstałego we Wrocławiu w 1962 r. Wprawdzie w ówczesnej rzeczywistości klub – z uwagi na niesprecyzowane podstawy organizacyjne – musiał wkrótce zawiesić działalność, ale już w 1966 r. znaleźli się wśród członków-założycieli Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.

Państwo Zofia I Wincenty Pyjkowie, to ludzie wyjątkowi. Współorganizatorzy ruchu kaktofilskiego we Wrocławiu od zarania jego narodzin, nigdy nie sięgali po zaszczyty, czy głośne słowa uznania… Oboje imponują wiedzą praktyczną, znawstwem jakże licznych rodzajów i gatunków, znakomicie opanowali arkana techniki wysiewu i szczepienia, okazując przy tym żywe zainteresowanie dla nowych pomysłów i metod. Ich rośliny, podziwiane na licznych wystawach, przynoszą Im uznanie i nagrody. Oboje niezmiennie ofiarni i hojni; nie jest tajemnicą, że niejeden zbiór powstał (względnie powiększył się) dzięki Ich szczodrości i bezinteresowności… Ich pełna skromności, a jakże owocna działalność zasługuje na najwyższe uznanie – tak pisał, podsumowując pierwsze dziesięciolecie działalności Oddziału Wrocławskiego jego ówczesny przewodniczący, Henryk Ostrowski.

Taką Panią Zofię – gdy już po śmierci męża sama doglądała i rozwijała kolekcję – pamiętam i ja. Zawsze uśmiechnięta i przyjazna, była dla nas opoką. Okazy roślin z Jej zbiorów wciąż były podstawą organizowanych przez nas wystaw. Czerpaliśmy z Jej wiedzy przez długie lata, odwiedzając Jej kolekcję wielokrotnie w ciągu roku i wracając tam jak do kaktusowej Mekki.
Za swoją działalność Pani Zofia otrzymała złotą odznakę „Za zasługi”, a w 2006 r. Walny Zjazd PTMK nadał Jej tytuł członka honorowego.

Odeszła od nas niewątpliwie wielka postać polskiego kaktusiarstwa.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Tadeusz Nycz
sekretarz Oddziału

| O nas

| Historia

| Program spotkań

| Zarząd oddziału

| Wspomnienia