Podstawowe zasady uprawy kaktusów - Tadeusz Nycz

Kaktusy są roślinami lubiącymi słońce. Dlatego należy je uprawiać na stanowiskach południowo—wschodnich, południowych lub ostatecznie południowo-zachodnich. V zależności od warunków nasłonecznienia dobieramy do uprawy odpowiednie gatunki. Kaktusy praktycznie mogą rosnąć w każdym naczyniu, które ma otwory w dnie dla odpływu nadmiaru wody. Ziemia do uprawy kaktusów winna być dobrze przepuszczalna, lekka i przewiewna. Podstawowy skład mieszanki glebowej: 1 część torfu, 2 części kompostu z liściastej ściółki leśnej i 3 części gruboziarnistego żwirku. Odczyn ziemi lekko kwaśny (pH 6).
Kaktusy przesadzamy zazwyczaj wczesną wiosną (można również w końcu lipca i na początku sierpnia) przed rozpoczęciem okresu wegetacji do lekko wilgotnej ziemi. Przy przesadzaniu należy przestrzegać następujących zasad:
— przed sadzeniem należy dokładnie usunąć starą ziemię,
— korzenie sadzonych roślin muszą być skierowane ku dołowi, a jeśli są zbyt długie należy je skrócić i sadzić po zagojeniu skaleczeń,
— szyjkę korzeniową i dolną część rośliny najlepiej obłożyć większymi kamykami, chroniąc je w ten sposób przed dłuższym zawilgoceniem.
Do podlewania kaktusów należy używać wody możliwie miękkiej. Woda wodociągowa musi być bezwzględnie przegotowana i zakwaszona rozcieńczonym kwasem fosforowym lub szczawiowym do odczynu lekko kwaśnego (pH 5,3—6>. Po odstaniu (ок. 1 doby) rośliny podlewamy w taki sposób, aby nie moczyć zbytnio pędów kaktusów. Wygodne jest nawadnianie metodą podsiąkania. Przy stosowaniu twardej wody, kaktusy powinniśmy przesadzać corocznie.

Częstotliwość podlewania w okresie wegetacji zależna jest od natężenia światła, temperatury otoczenia, wielkości rośliny i naczynia oraz rodzaju ziemi. Nie należy dopuścić, aby substrat zupełnie wysechł, ale też nie wolno podlewać, dopóki ziemia jest jeszcze mokra. W czasie ciepłej i (suchej pogody podlewamy częściej, w okresach chłodnych i deszczowych — rzadziej lub wcale. Korzystniejsze jest podlewanie raczej rzadsze a obfite, niż częste a skąpe. Temperatura wody nie powinna być niższa od temperatury powietrza wokół rośliny. Na wiosnę i w jesieni podlewamy kaktusy rano, w lecie - wieczorem. Do pierwszego wiosennego podlewania można użyć wody gorącej, takiej, w której możemy utrzymać rękę. Znakomicie wpływa to na pobudzenie roślin do wegetacji i wytwarzania nowych korzeni.
W okresie zimowego spoczynku (od listopada do końca lutego) nie podlewamy kaktusów wcale. W tym czasie musimy zapewnić roślinom temperaturę otoczenia w granicach 8-14 °C.
W okresie pełnej wegetacji Cod połowy maja do końca sierpnia) rośliny należy zasilać co 2 tygodnie roztworem nawozu. Nawozów naturalnych nie zaleca się.

Nieprzestrzeganie podstawowych zasad uprawy kaktusów prowadzi na ogół do wadliwego wzrostu, a nawet wstrzymania rozwoju i zginięcia rośliny.