Program ochrony kaktusów - opracował Dariusz Chrabąszcz

Czasami nasze rośliny nie rosną tak jakbyśmy chcieli. One też czasem chorują, ale na szczęście są na to "lekarstwa". Poniższe zestawienie pomoże wam uporać się z zagrożeniami jakie czają się na kaktusach.

Choroby, szkodniki
objawy i uszkodzenia

Środki chemiczne
stężenie w % lub dawka

Terminy zabiegów
sposób użycia preparatów, uwagi

Fytoftoroza - Phytophthora cactorum
U nasady początkowo jasnozielone, lekkozapadnięte miękkie plamy szybko brązowiejące. Rośliny zamierają.
Bioczos Br
Biosept 33 SL
Bravo 500 SC
Folpan 80 WG
Fongarid 25 WP
Galben M 73 WP
Galben Rame 73 WP
Gwarant 500 SC
Kupromet 45 WG
Kupromet 45 WP
Polyversum
Previcur 607 SL
Ripost M 67,2 WP
Sandofan Manco 64 WP
Spinaker 607 SL
(wg.instrukcji)
0,05
0,2
0,2
0,05
0,15
0,25
0,2
0,5
0,5
0,05
0,15
0,2
0,2
0,15
Usunąć porażone rośliny, a pozostałe podlać jednym z preparatów zużywając 2-4 litry cieczy na m² podłoża. Zabieg powtórzyć po 14 dniach.
Miękka zgnilizna bakteryjna - Erwinia carotovora
U nasady pedu początkowo ciemnozielone, lekko zapadnięte, potem brązowiejące plamy, szybko powiększające się. Rośliny częściowo lub całkowicie zamierają.
Bioczos
Kupromet 45 WG
Kupromet 45 WP
Miedzian 50 WP
Mankuprox 50 WP
(wg.instrukcji)
0,35
0,35
0,2
0,3
Usunąć chore rośliny, a pozostałe opryskiwać 2-, 3-krotnie co 7-10 dni.
Plamistość pędów - Dreschlera cactivora
Wierzchołki pedów lub tkanki w miejscu uszkodzenia żółkną, a następnie brązowieją. Nekroza rozszerza się bardzo szybko i powoduje zamieranie części lub całych roślin.
Bravo 500 SC
Clortosip 500 SC
Dithane M-45 80 WP
Manconex 80 WP
Penncozeb 80 WP
Polyram Combi 70 WP
Sancozeb 80 WP
Sarbrawit 530 SC
Safrun 500SC
Topsin M 70 WP
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,25
0,1
0,1
Usunąć porażone rośliny, a pozostałe opryskiwać 2-, 4-krotnie co 7-10 dni.
Antraknoza - Colletotrichum gloeosporiodes
Na liściach wydłużone, nieregularne, szare, a potem brązowe i ciemnobrązowe plamy. Część pędów zamiera.
Biosept 33 SL
Bravo 500 SC
Dithane M-45 80 WP
Eminent Star 312 SE
Gwarant 500 SC
Manconex 80 WP
Penncozeb 80 WP
Sancozeb 80 WP
Sarbrawit 530 SC
Safrun 500SC
Score 250 EC
0,05
0,2
0,2
0,05
0,2
0,2
0,2
0,2
0,25
0,1
0,05
Rośliny opryskiwać 3-, 4-krotnie co 7-10 dni.
Wełnowiec kaktusowy - Rhizoecus cacticans
Wzrost roślin zahamowany wskutek żerowania na korzeniach biało opylonych owadów. Przy silnym porażeniu rośliny zamierają.
Actellic 500 EC 0,1 Po wykryciu, szkodnika, rośliny podlewać 3-krotnie co 7-10 dni.
Wełnowiec szklarniowy - Pseudococcous longispinus
Na młodych częściach roślin, w zagłębieniach, owalne, różowe owady pokryte białym wojłokiem. Porażone rośliny słabo rosną.
Actellic 500 EC
Methomex 200 SL
Confidor 200 SL
Mospilan 20 SP
0,1
0,15
0,08
0,02
Po stwierdzeniu występowania szkodnika, rośliny opryskać dwukrotnie co 14 dni.
Tarcznik kaktusowiec - Diaspis echinocacti
Na zielonych częściach roślin białe, okrągłe tarczki o średnicy 2 mm. W miejscach tarczek tkanka odbarwia się i zamiera.
Przędziorek szklarniowiec - Tetranychus telarius
Na młodych częściach roślin żerują czerwone roztocze dł.około 0,5 mm.W miejscach żerowania tkanka początkowo jest szarozielona, matowa, potem ordzawiona.
Danitol 10EC
Karate 025 EC
Rufast 150 EC
Talstar 100 EC
Danirum 110 EC
Magus 200 SC
Neoron 500 EC
Nissorun 050 EC
Nissorun 10 EC
Vetrimec 018 EC
0,05
0,1
0,04
0,05
0,1
0,06
0,1
0,06
0,05
0,05
Po stwierdzeniu występowania szkodnika, rośliny opryskać dwukrotnie co 7-10 dni.
Przędzioreczek szklarniowiec - Brevipalpus obovatus
Pąki kwiatowe szlumbergeryopadają wskutek żerowania czerwonych, płaskich roztoczy dł. 0,3 mm.
Ziemiórki - Sciaridae
Korzenie i podziemne części roślin uszkadzane przez szklistobiałe larwy dł. 5-7 mm z czarną główką. Na podłożu widoczne czarne muchówki. Wzrost roślin osłabiony, często dochodzi do ich zamierania.
Cascade 050 EC
Nomolt 150 S.C.
Trigard 15 WP
0,1
0,05
0,1
Po pojawieniu się licznych owadów dorosłych na podłożu, rośliny podlać dwukrotnie co 14 dni, zużywając 3-5 l cieczy na m² podłoża.